ХМАО-Юграда шартнома буйича хизмат килиш

Нижневартовск шахар военкомати куйидаги давлат буйича энг яхши шартлар таклиф килмокда

Галаба- умумий ишдир!

 
 • Муносиб даражадаги иш хаки
 • Хамма оила аъзоларига имтиёзлар ва кафолатлар
 • Юкорий ижтимоий маком
 • Хизмат муддати 1 йил
 

 

Юграда шартонома тузишда сиз 745 000 рубл микдорида тулов оласиз

 

Шартнома буйича кандай килиб харбий хизматчи булиш мумкин:

 • Нижневартовск шахри барча турдаги транспорт воситасида етиб келиш

 • Нижневартовск шахар Мира кучаси 78 уйда жойлашган военкомат биносига келиш

  (келгандан кейин саралаш таъдбирлари утказдирилгунча Сизни мехмонхонада яшашингизни ва 3-махал озик-овкат билан таъминлайди)
 • Йул кира харажатларни олиш учун военкоматга куйидаги хужжатларни таъкдим килиш керак:
  • -паспорт
  • -йул чиптаси
  • -туловни таъсдикловчи хужжатни ва харажатларни утказиш учун шахсий счет ракамини
  (Йул кира харажатларини коплаш туловлари жужжатларни топширган кундан хисобланиб, бир кун мухлат ичида утказдирилади)
 • Хизмат буйича шартнома тузиш учун ариза бериш
 • Ариза Мира кучаси 78 уйда жойлашган военкомат биносида кабул килинади
 • Шартнома 1 йил, 3 йил еки 5 йилга тузилади
 • Телефон раками 89822283202 (кечаю-кундуз)

 

Саволларга жавоблар

Махсус харбий операцияга (МХО) бошка вилоятлардан бориш мумкинми?

Ха мумкин, лекин энг яхши шартнома тузиш шароитлари ХМАО-Юградадир.

 

Нижневартовск шахрига кандай бориш мумкин?

Нижневартовск шахрига (ХМАО-Югра)га хар кандай кулай транспорт воситасида келиш мумкин. Чипталарни харид килинг ва Нижневартовск шахрига келиб шартнома тузилганда, йул харажатлари копланади. Харажатлар тулови бир кун ичида копланади. Келгандан кейин саралаш таъдбирлари утказдирилгунча Сизни мехмонхонада яшашингизни ва 3-махал озик-овкат билан таъминлайди)

 

Шартнома кайерда тузилади?

 • Нижневартовск шахрига (ХМАО-Югра)га хар кандай кулай транспорт воситасида келганда тузилади.
 • Нижневартовск шахар Мира кучаси 78 уйда жойлашган военкомат биносига келиш
  (Келгандан кейин саралаш таъдбирлари утказдирилгунча Сизни мехмонхонада яшашингизни ва 3-махал озик-овкат билан таъминлайди)
 • Йул кира харажатларни олиш учун военкоматга куйидаги хужжатларни таъкдим килиш керак:
  -паспорт
  -йул чиптаси
  -туловни таъсдикловчи хужжатни ва харажатларни утказиш учун шахсий счет ракамини
  (Йул кира харажатларини коплаш туловлари жужжатларни топширган кундан хисобланиб, бир кун мухлат ичида утказдирилади)
 • Хизмат буйича шартнома тузиш учун ариза бериш
 • Ариза Мира кучаси 78 уйда жойлашган военкомат биносида кабул килинади
 • Шартнома 1 йил, 3 йил еки 5 йилга тузилади
 • Телефон раками 89822283202 (кечаю-кундуз)

 

Махсух харбий операция (МХО) тугрисидаги саволларни кайерда бериш мумкин?

Нижневартовск шахар Мира кучаси 78 уйда жойлашган военкоматида бериш мумкин.
Телефон раками 89822283202 (кечаю-кундуз)

Эркакларга талаблар

Ёши 18 дан то 60 ешгача

Саломатлиги холати: харбий хизматга лойик еки чегараланган холатда лойик

 

Югра харбий хизматчиларига бериладиган туловлар

745 000 рубль - шартнома тузилгандаги тулов туланади:

400 000 рубль- Шартнома тузилгандаги тулов

150 000 рубль- Югра томонидан хар икки ойда бир туланадиган тулов

195 000 рубль- Россия Федерациясининг Мудофа Вазирлиги томонидан туланадиган тулов

 

1 595 000 рубль бир йил ичида туланадиган туловлар:

400 000 рубль- Югра томонидан туланадиган тулов

150 000 рубль- Югра томонидан хар икки ойда бир туланадиган тулов

195 000 рубль- Россия Федерациясининг Мудофа Вазирлиги томонидан туланадиган тулов

100 000 рубль- Шартнома муддати тугалангандан кейин туланадиган тулов


+204 000 рубль Махсус харбий операцияда харбий масалаларни бажарганлик учун ойлик иш хаки

+100 000 рубль Махсус харбий операция пайтида олинган мукофотлар учун туланадиган тулов

 

^
Оставить заявку